top of page
socorrista.jpg

GRAU MIG I SUPERIOR

Salvament i Socorrisme

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en salvament i socorrisme

Aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques.

1 curs acadèmic sistema educatiu  LOE

Ensenyament de Formació  Professional de Grau mitjà

Durada de 495 hores de cicle inicial i 660 hores de cicle final

Família professional d'Activitats    Físiques i

Esportives

INICIAL

CICLE INICIAL  |  CONTINGUTS

— Prova específica (120 hores)

 

 · Mòduls del bloc comú (80 hores)

— Bases del comportament esportiu (30 hores)

— Primers auxilis (30 hores)

— Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)

— Organització esportiva (10 hores)

 

· Mòduls del bloc específic (295 hores)

— Instal·lacions aquàtiques i materials (20 hores)

— Metodologia de salvament i socorrisme (65 hores)

— Organització d'esdeveniments d'iniciació en salvament i socorrisme (25 hores)

— Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques (65 hores)

— Formació pràctica (115 hores)

FINAL

CICLE FINAL  |  CONTINGUTS

· Mòduls del bloc comú (180 hores)

— Bases de l'aprenentatge esportiu (60 hores)

— Bases de l'entrenament esportiu (70 hores)

— Esport adaptat i discapacitat (20 hores)

— Organització i legislació esportiva (20 hores)

— Gènere i esport (10 hores)

 

· Mòduls del bloc específic (480 hores)

— Escola de salvament i socorrisme (30 hores)

— Preparació física del socorrista (35 hores)

— Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme (50 hores)

— Organització d'esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme (35 hores)

— Espais aquàtics i materials (60 hores)

— Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals (90 hores)

— Formació pràctica (180 hores)

SORTIDA PROFESSIONAL

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

 

• Monitor/a de salvament i socorrisme.

• Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora.

• Socorrista en piscines.

• Socorrista en parcs aquàtics.

• Socorrista en piscines naturals.

 

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir al món laboral, com a:

 

• Entrenador/a de salvament i socorrisme, coordinador o coordinadora en escoles esportives de salvament i socorrisme.

• Responsable d'instal·lació aquàtica i/o d'equip de socorristes en el medi natural.

• Socorrista en platges marítimes.

• Socorrista en platges fluvials.

• Socorrista en llacs i embassaments.

• Socorrista de suport d'unitats d'intervenció aquàtica.

• Socorrista en activitats aquàtiques en l'entorn natural.

• Socorrista en activitats nauticoesportives.

• Àrbitre auxiliar.

bottom of page