top of page
Soccer Practice_edited.jpg

GRAU MIG I SUPERIOR

Tècnic/a esportiu/iva en futbol

Tècnic/a esportiu/iva en futbol

Aquests estudis capaciten per dur a terme activitats d'iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d'adults. També capacita per acompanyar l'equip durant la pràctica esportiva.

1 curs adèmic amb el sistema educatiu LOGSE (1r i 2n nivell)

Ensenyament de Formació  Professional de Grau mitjà

Durada de 1020 hores (670 lectives i 350 en el Centre de Treball)

Família professional d'Activitats    Físiques i

Esportives

1r nivell

PRIMER NIVELL |  CONTINGUTS

Bloc comú

— Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport I (20 h) — Bases de l'Ensenyament i l'Entrenament I (25 h)

— Entrenament Esportiu I (30 h)

— Fonaments Sociològics de l'Esport (5 h)

— Organització i Legislació de l'Esport I (5 h)

— Primers Auxilis i Higiene en l'Esport (35 h)

 

Bloc específic

— Desenvolupament Professional I (10 h)

— Direcció d'Equips I (10 h)

— Metodologia i l'Entrenament del Futbol I (15 h)

— Preparació Física I (15 h)

— Regles del Joc I (20 h)

— Seguretat Esportiva (10 h)

— Tàctica i Sistemes de Joc I (50 h)

— Tècnica Individual i Col·lectiva I (40 h)

Bloc complementari

— Terminologia Específica Catalana (5 h)

— Fonaments de l'Esport Adaptat (10 h)

 

Bloc de formació pràctica (150 hores)

2n nivell

SEGON NIVELL  |  CONTINGUTS

Bloc comú

— Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l'Esport II (40 hores)

— Bases l'Ensenyament i l'Entrenament II (45 h)

— Entrenament Esportiu II (40 h)

— Organització i Legislació de l'Esport II (5 h)

— Teoria i Sociologia de l'Esport (20 h)

 

Bloc específic

— Desenvolupament Professional II (15 h)

— Direcció d'Equips II (25 h)

— Metodologia i de l'Entrenament del Futbol II (20 h)

— Preparació Física II (25 h)

— Regles del Joc II (15 h)

— Tàctica i Sistemes de Joc II (50 h)

— Tècnica Individual i Col·lectiva II (35 h)

 

Bloc complementari

— Terminologia Específica Estrangera (10 h)

— Equipaments Esportius (10 h)

— Informàtica Bàsica Aplicada (10 h)

 

Bloc de formació pràctica (200 hores)

SORTIDA PROFESSIONAL

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

  • Entrenador/a de futbol en categories infantils i en categories inferiors d'adults.

  • Acompanyant de l'equip durant la pràctica esportiva.

  • Promotor/a de futbol.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir al món laboral, en feines relacionades amb:

  • L'entrenament de futbolistes i equips.

  • L'entrenament especialitzat en el perfeccionament de l'execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes.

  • La direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol.

  • L'arbitratge.

bottom of page