top of page
Cooperacio CEES.jpeg

Formigues cooperatives

Formigues cooperatives és un projecte telemàtic cooperatiu d’àmbit educatiu, on alumnes de diferents escoles de Catalunya després d’experimentar reptes cooperatius a la classe d’eduació física n’inventen de nous, els comparteixen amb altres escoles, els proven, els milloren i en fan una valoració.


El projecte va néixer de la mà de professionals del món educatiu, i es desenvolupa des de l’àrea d’educació física, i concretament dins l'assignatura, en les  diferents escoles del territori Català.

 

La comarca d'Osona, i Vic en concret, compta amb diferents centres escolars que estan adherides al projecte. Aquest projecte comporta el desenvolupament d'unes jornades de convivència interescolar, a on els alumnes de 4t de Primària es troben al Parc dels jueus, i conjuntament resolen els reptes plantejats.  Des del CEES, els alumnes de 1r de Grau Superior participen en la organització d'aquesta diada, i en la preparació i desenvolupament dels reptes, a on ajuden els alumnes a assolir els objectius.

esdeveniment_edited.jpg

Creació d'un esdeveniment

El projecte crea el teu esdeveniment, forma part del curs de 2n de Grau Superior del cicle d'Animació d'Activitat Físiques i Esportives. En ell, els alumnes han de portar a terme un esdeveniment esportiu a la pràctica sobre alguns dels continguts que han treballat durant els 2 anys de durada del cicle. L'objectiu d'aquest projecte, és que en la preparació de la jornada esportiva, es vegin reflectits continguts de totes les assignatures. Per tal de que sigui així, els alumnes van seguint el guió d'unes trameses que els permeten poder evolucionar en la preparació de l'esdeveniment.

 

Aquest projecte implica la participació d'agents interns i externs del CEES, cosa que obra la possibilitat d'acció a diferents col·lectius. Així doncs, els projectes poden anar des de la preparació de jornades educatives o pedagògiques en instituts o escoles, passant per la organització de campionats de diferents esports, o bé preparant actuacions en diferents fires, com per exemple  la del mercat del ram.

 

 

En el darrer any, el desenvolupament i l'èxit d'alguns d'aquests projectes, han portat al propi equip de treball a desenvolupar una línia de negoci a la vida real,  cosa que ha proporcionat als alumnes  la possibilitat de poder continuar perfeccionant i desenvolupament la idea.

Pàdel.jpeg
JC.jpeg

Intervenció pedagògica

La Intervenció pedagògica escolar, és un projecte que forma part del MP.3 Planificació de l'Animació socioesportiva de Grau Superior, a on es porta a terme una  intervenció real en un centre escolar d'ensenyament primari i Secundari, de la ciutat de Vic. L'objectiu és preparar, desenvolupar i portar a terme, dins l'assignatura d'educació física, una Unitat de Programació per un grup d'alumnes.

 

Aquest projecte el desenvolupen conjuntament amb el centre eudcatiu. D'acord amb la seva programació, els alumnes fan un seguiment del curs, el qual els hi ha tocat intervenir, i a través d'una preparació conjunta amb l'escola i el mestre/a d'educació física, preparen i avaluen la Unitat de Programació, que han preparat, i que porten a terme a final de curs .

 

Actualment els centres a on es porta a terme la intervenció són l'escola Vic Centre, el Guillem de Montrodon, el Sant Miquel del Sants i l'escola FEDAC Vic.

bottom of page