top of page
Raquetes.jpeg

GRAU MIG

Tècnic/a en guia en el medi natural i de temps de lleure

Tècnic/a en Guia en el medi natural i de temps de lleure.

Aquests estudis capaciten per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat tipus nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de baix risc, medi aquàtic i instal·lacions d'oci i aventura, progressant a peu , amb cordes, amb bicicleta, en embarcacions i a cavall , així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant tot això als participants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat.

2 cursos acadèmics sistema educatiu  LOE

Ensenyament de Formació  Professional de Grau mitjà

Durada de 2000 hores (1617 lectives i 383 en el Centre de Treball)

Família professional d'Activitats    Físiques i

Esportives

SORTIDA PROFESSIONAL

— Professor/a d'activitat fisicoesportives.

— Animador/a fisicoesportiu i recreatiu d'activitats d'inclusió social socioesportiva, de vetallades i d'espectacles en instal·lacions turístiques.

— Coordinador/a d'activitats d'animació esportiva, fisicoesportives en instal·lacions turístiques o entitats públiques o privades, de temps lliure educatiu infantil i juvenil, de casa de colònies o d'activitats paracurriculars.

— Cap de projectes de lleure educatiu, infantil i juvenil.

— Monitor/a de temps de lliure.

— Director/a de temps de lliure educatiu, infantil i juvenil.

— Cap de departament d'animació turística.  

MATÈRIES I CONTINGUTS

— MP1. Tècniques d'equitació (99 hores)

— MP2. Guia eqüestre (66 hores)

— MP3. Atenció a grups (66 hores)

— MP4. Organització d'itineraris (66 hores)

— MP5. Guia de muntanya baixa i mitjana (165 hores) — MP6. Guia de bicicleta (132 hores)

— MP7. Tècniques de temps de lleure (99 hores)

— MP8. Tècniques de natació (66 hores)

— MP9. Socorrisme en el medi natural (99 hores)

— MP10. Guia en el medi natural aquàtic (99 hores)

— MP11. Maniobres amb cordes (132 hores)

— MP12. Formació i orientació laboral (66 hores)

— MP13. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) — MP14. Anglès tècnic (99 hores)

— MP15. Síntesi (297 hores)

— MP16. Formació en el centres de treball (383 hores) — MP17. Noves tecnologies (30 hores)

bottom of page