top of page
Bàsquet.jpg

GRAU MIG I SUPERIOR

Tècnic/a esportiu/iva en bàsquet

Tècnic/a esportiu/iva en basquetbol

Aquests estudis capaciten per organitzar, adaptar, dinamitzar, i dirigir l'entrenament en l'etapa de tecnificació esportiva en basquetbol; coordinar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquesta etapa; organitzar activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell o inferior, tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb un nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat.

1 curs adèmic amb el sistema educatiu LOE (1r i 2n nivell)

Ensenyament de Formació  Professional de Grau mitjà

Durada de 1005 hores (705 lectives i 300 en el Centre de Treball)

Família professional d'Activitats    Físiques i

Esportives

1r nivell

CICLE INICIAL  |  CONTINGUTS

Bloc comú

— Bases del Comportament Esportiu (30 hores)

— Primers Auxilis (30 hores)

— Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)

— Organització Esportiva (10 hores)

 

Bloc específic

— Formació del Jugador en Etapes Inicials (30 hores)

— Direcció d’Equips en Etapes Inicials (20 hores)

— Ensenyament del Basquetbol (25 hores)

— Tàctica d’Atac i Defensa en Etapes Inicials (20 hores) — Formació Pràctica (150 hores)

2n nivell

CICLE FINAL  |  CONTINGUTS

Bloc comú

— Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)

— Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)

— Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)

— Organització i Legislació Esportiva (20 hores)

— Gènere i Esport (10 hores)

 

Bloc específic

— Formació del Jugador en l'Etapa de Tecnificació (70 hores)

— Direcció d'Equips en l'Etapa de Tecnificació (50 hores) — Entrenament en Basquetbol (50 hores)

— Tàctica d'Atac i Defensa en l'Etapa de Tecnificació (55 hores)

— Iniciació en Bàsquet en Cadira de Rodes (20 hores)

— Formació Pràctica (150 hores)

SORTIDA PROFESSIONAL

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

 

• Entrenador/a de bàsquet en categories infantils i en categories inferiors d'adults.

• Acompanyant de l'equip durant la pràctica esportiva.

• Promotor/a de bàsquet.

 

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic d'esport o tècnica d'esport que els permet accedir al món laboral, com a:

 

• Entrenador/a de nivell 2 de basquetbol.

• Director tècnic o directora tècnica de club de base.

• Coordinador/a d'escoles de basquetbol.

bottom of page