top of page
Raqueta de tenis y pelota
Futbol.jpeg

GRAU SUPERIOR

Ensenyament i Animació Socioesportiva

Tècnic/a superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socoesportiva i de temps lliure.

2 cursos acadèmics sistema educatiu  LOE

Ensenyament de Formació  Professional de Grau superior

Durada de 2000 hores (1650 lectives i 350 en el Centre de Treball)

Família professional d'Activitats    Físiques i

Esportives

SORTIDA PROFESSIONAL

— Animador/a fisicoesportiu i recreatiu o d'activitats d'inclusió socioesportiva.

 — Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques.

— Animador/a d'activitats recreatives a l'aire lliure en instal·lacions turístiques.

— Coordinador/a d'activitats d'animació esportiva.

— Coordinador/a d'activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.

— Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

— Coordinador/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura. 

— Coordinador/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar. 

— Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil, director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

— Director/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.

— Director/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar.

 — Cap de departament d'animació turística, cronometrador/a, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials.

— Promotor/a esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d'esdeveniments esportius de nivell bàsic.

— Monitor/a d'activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.

— Monitor/a de temps lliure.

MATÈRIES I CONTINGUTS

— MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis (132 hores)

— MP2. Dinamització grupal (132 hores)

— MP3. Planificació de l'animació socioesportiva (66 hores)

— MP4. Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives (99 hores)

— MP5. Activitats fisicoesportives individuals (132 hores)

— MP6. Activitats d'oci i temps lliure (165 hores)

— MP7. Activitats fisicoesportives d'implements (99 hores)

— MP8. Activitats fisicoesportives d'equip (99 hores) — MP9. Jocs i activitats fisicorecreatives i d'animació turística (99 hores)

— MP10. Activitats fisicoesportives per inclusió social (66 hores)

— MP11. Formació i orientació laboral (66 hores)

— MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) — MP13. Anglès (99 hores)

— MP14. Projecte d'ensenyament i animació sociesportiva (330 hores)

— MP15. Formació en els centres de treball (FCT) (383 hores)

bottom of page